آموزش شلوار انتخابات بیمارستان ریاست مجلس

آموزش: شلوار انتخابات بیمارستان ریاست مجلس بیمارستان انتخابات ریاست جمهوری خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی جهت سخن گفتن با مردم به مجلس می‌رود / آشنا

به گزارش ایسنا، در یادداشت توئیتری حسام الدین آشنا آمده است: مدیر جمهور به مجلس می رود نه فقط جهت پاسخ گفتن به نمایندگان مردم، بلکه جهت سخن گفتن با خود مردم.

روحانی جهت سخن گفتن با مردم به مجلس می‌رود / آشنا

آشنا: روحانی جهت سخن گفتن با مردم به مجلس می رود

عبارات مهم : یادداشت

مشاور فرهنگی رییس جمهور نوشت: رییس جمهور جهت سخن گفتن با مردم به مجلس می رود.

به گزارش ایسنا، در یادداشت توئیتری حسام الدین آشنا آمده است: مدیر جمهور به مجلس می رود نه فقط جهت پاسخ گفتن به نمایندگان مردم، بلکه جهت سخن گفتن با خود مردم.

روحانی جهت سخن گفتن با مردم به مجلس می‌رود / آشنا

واژه های کلیدی: یادداشت | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz