آموزش شلوار انتخابات بیمارستان ریاست مجلس

آموزش: شلوار انتخابات بیمارستان ریاست مجلس بیمارستان انتخابات ریاست جمهوری خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۳۵ هزار میلیارد اسکناس و سکه دست مردم است

در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از انواع اسکناس و سکه‌های رایج(نیکل) در اختیار مردم است. 

۳۵ هزار میلیارد اسکناس و سکه دست مردم است

۳۵ هزار میلیارد اسکناس و سکه دست مردم است

عبارات مهم : مرکزی

در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از انواع اسکناس و سکه های رایج(نیکل) در اختیار مردم هست.

به گزارش ایسنا، اسکناس و سکه های فلزی پول مرسوم کشور عزیزمان ایران را واحد ریال تشکیل می دهند. بر اساس قانون پولی و بانکی، امتیاز انتشار پول مرسوم کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصرا به بانک مرکزی واگذار شده است است.

بر اساس آخرین آمار ثبت شده است در صورت های مالی شبکه بانکی، تا آخر دی ماه امسال حدود ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با دی ماه سال قبل ۸.۲ درصد و نسبت به اسفند سال قبل ۰.۱ درصد رشد دارد. مجموع اسکناس و مسکوک فعلی نسبت به دو سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان زیاد کردن دارد.

۳۵ هزار میلیارد اسکناس و سکه دست مردم است

از ۵۳ هزار میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی ۳۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش هست. این مبلغ نسبت به اسفندماه ۸.۹ درصد کم کردن دارد ولی در مقایسه با دی ماه سال قبل ۸.۲ درصد رشد داشته هست. حدود ۱۰ هزار میلیارد دیگر در بانک ها واقع شده است است و حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان سکه و اسکناس نیز جزو موجودی های بانک مرکزی که توانایی انتشار دارد ثبت شده است است.

طبق ضوابطی که بانک مرکزی جهت چاپ و تزریق اسکناس در دستور کار دارد، به طور معمول عمر اسکناس های موجود در بازار حدود پنج سال است که بعد از این مدت اسکناس های قدیمی به تدریج از تناوب خارج شده است و چاپ های تازه وارد می شوند. به گونه ای که هر سال حدود ۶۰۰ میلیون برگ اسکناس امحاء شده است و نزدیک به ۹۰۰ میلیون برگ تازه بر اساس نیاز بازار، میزان امحاء و همچنین ذخیره گیری زیر نظر هیات نظارت بر اندوخته اسکناس چاپ و به مرور وارد تناوب پولی می شود.

در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از انواع اسکناس و سکه‌های رایج(نیکل) در اختیار مردم است. 

در کنار تناوب معمول اسکناس و سکه، بانک مرکزی در طول سال و در چند مناسبت از جمله در آستانه نوروز و یا عید غدیر خم جهت پاسخ به نیاز مردم اقدام به توزیع اسکناس نو نیز می کند. در حال حاضر توزیع اسکناس نو در بانک های منتخب در جریان است و تا ۲۶ اسفند ادامه دارد. متقاضیان می تواننداسکناس های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی را از بانک ها تهیه کنند.

واژه های کلیدی: مرکزی | اسکناس | انتشار | اسکناس نو | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz